Партньори по проекта са:

Словенска търговско-промишлена палата, Словения, Унионкамере - Венето, Италия, Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, България,
Институт „Михайло Пупин“, Сърбия, Тера Технополис, Хърватска, Баварски алианс за научни изследвания, Германия
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази уеб страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

За проекта Новини Анкета Партньори Контакти