Екипът на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив взе участие в последната партньорска среща по проекта и
международна конференция в Любляна на 11 - 12 декември 2014.

Срещата започна с обобщение на проведените дейности и очакваните резултати с прогнозните индикатори към края на
годината, представени от всички партньори. Беше отчетено, че като цяло показателите ще бъдат изпълнени от консорциума,
което е много добър знак за представянето на екипа от експерти от шестте EEN центъра от Словения, Италия, България,
Хърватска, Сърбия и Германия - партньори по проекта. Лидерите на пакети представиха изготвените обобщени отчети за
реализиране на видовете дейности, стратегия за експлоатация на проектните резултати след приключване на проектния
период и препоръки към европейските и национални администратори, които формират политиката в тази област.
В международната конференция, която е заключителното събитие по проекта, взеха участие представители на фирми,
институции, проектни партньори, студенти и др. Присъстваха лектори от страна на домакините и от Галилео парк - център за
еко-дизайн в Италия, който е основен консултант в проекта. Бяха презентирани някои добри практики на словенски фирми в
сектора на проекта. Конференцията се съпътстваше от малка изложба на фирми, внедрили еко-дизайн мерки в своята
дейност.

Публикувано на 15.12.2014 г.
Снимка 1
Снимка 2


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


От 13.12.2014 г. е в сила нов европейски регламент за етикетите на храните, съобщи Европейската комисия.

Основни моменти в него са:

       - Подобряване на четливостта на информацията (минимален размер на шрифта за задължителната информация);
        - Ясно и унифицирано представяне на алергените в списъка на съставките на предварително опакованите храни
(видимо открояване от останалата - информация чрез шрифт, стил и цвят на фона);
        - Задължителна информация за алергените при храните, които не са предварително опаковани, включително в
ресторанти и кафенета;
        - Изискване за представяне на определена информация за хранителната стойност на по-голямата част от предварително
опакованите преработени храни. Тези правила се прилагат от 13 декември 2016 година. Ако производителят е решил да ги
прилага отсега, трябва да го прави в пълно съответствие с изискванията на регламента;
        - Задължителна информация за произхода на прясното месо от свине, овце, кози и домашни птици;
        - Едни и същи изисквания за етикетиране при пазаруване по интернет, пазаруване от разстояние и закупуване на стоки
в магазина;
        - Списък на специално създадените наноматериали в съответните съставки.
        - Конкретна информация за растителния произход на рафинираните масла и мазнини;
        - По-строги правила за предотвратяване на подвеждащите практики;
        - Посочване на съставката заместител при „имитациите" на храни;
        - Ясно указване на „формовано месо" или „формована риба"; както и
        - Ясно указване на размразените продукти.

За задължителната информация в етикетите има фиксиран минимален размер на шрифта, а незадължителната не бива да
бъде представена така, че да пречи за върприемането на задължителната.

Етикетът трябва да ни осведомява за енергийната стойност на храната и за съдържащите се в нея мазнини, наситени мазнини,
въглехидрати, захари, белтъчини и сол, и вещества предизвикващи алергии.

Обозначаването на страната на произход или мястото на произход върху етикета остава незадължително, освен ако
отсъствието на тази информация не води до заблуда на потребителите. Задължително обаче е да се обознача произхода за
прясното месо от овце, кози, домашни птици и свине. Това означава етикетът да назовава държавата от ЕС или извън него,
където животното е отгледано и заклано.

Зъдължително е да се посочи и произходът на основните съставки, например за масло произведено у нас от румънско мляко,
трябвада пише: "произведено в България с мляко от Румъния".

Ако съставки, които се очаква да присъстват в храната, са заменени с други, заместителите трябва бъдат посочени така, че
да са откроими на опаковката, а не само в списъка на съставките.

Хранителните предприятия в ЕС имаха три години, за да се подгодтвят да изпълняват новия регламент за етикетите от 13
декември 2014 г.

Не е изключено обаче потребителите да попаднат на продукти, етикетирани по старите правила. Регламентът позволява да
бъдат изчерпани запасите на храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 13 декември 2014 г. Става дума обаче за
изчерпване на храните, а на на запасите на етикети.

В случай на нарушение гражданите трябва да се обърнат към компетентния национален орган, т.е. Комисията за защита на
потребителите.

Публикувано на 15.12.2014 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Приоритети за оптимизиране на опаковките - резултати от проучване сред фирмите

Във връзка с внедряване на еко-дизайн мерки по цялата верига на опаковки за хранително-вкусовата промишленост,
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив участва като партньор в проект „IMAGEEN Introducing SMEs to eco-design measures
through EEN“, който се съфинансира от Рамкова програма за Конкурентоспособност и Иновации на ЕС.
Една от дейностите по проекта предвижда допитване до фирмите от застъпените сектори, което акцентира върху т.нар.
основни изисквания, застъпени в Европейското и националното законодателство за опаковките и отпадъците от опаковки,
както и произтичащите от тях действия и цели от страна на фирмите. В съответствие с избраните приоритети, достъпни за
фирмите са основни екодизайн инструменти за оптимизиране на тяхната стратегия за опаковките и отпадъците от опаковки
по отношение както на разходите, така и спрямо целите за опазване на околната среда.

Резултатите от проучването ще помогнат за адаптирането на тези инструменти към изискванията на МСП.

Публикувано на 05.06.2014 г.

Вижте цялото проучване тук.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Новата ековълна: От дизайна, през опаковките, до сградите


Пилотен проект за Пловдив - въвеждаме екодизайн мерки Автор: Даниела АРНАУДОВА, в-к "Марица"

Какво е общото между няколко фирми, едната от които произвежда дограма, другата козметика, а третата - бетонни
блокчета? Всяка от тях работи, за да печели и да ... генерира отпадъци. Т.е. да оставя своя отпечатък върху околната среда.
Модерният мениджмънт обаче има нова философия - как да намали отпадъците и вредното си въздействие върху околната
среда като цяло. И в същото време да увеличи приходите.

Това е напълно възможно. Как? Чрез т.нар. екодизайн. Той съобразява въздействието на продукта върху околната среда
през целия му жизнен цикъл, с цел намаляване на това въздействие по време на проектирането, развитието и планирането
му. Днес това е пътят на една компания да стане "зелена". 

Експерти ще ни учат как да правим еко дизайн на опаковки. В типичните евростандарти. Проектът Imageen, съфинансиран от
ЕК, е в ход и водеща в него е Търговско Промишлена Камара - Пловдив, с партньор фирмата, специализирана в екологични
изследвания и анализи - "Еко Ризолв" ООД. Каква е целта на мероприятието? Развитите европейски страни успешно прилагат
еко дизайн мерки в производството на опаковки. Идеята е нашите производители също да стигнат до тези идеи и да
започнат да ги прилагат на практика. Всички тези мерки значително ще намалят екологичния отпечатък на фирмите върху
околната среда. Дали това са мерки по енергийна ефективност или по подмяна на едно гориво с друго - подходът е
индивидуален. Така новите продукти на пазара ще са
екофрендли не само по време на техния жизнен цикъл, но и когато се превърнат в отпадък, обясни Недка Инджова от "Еко
Ризолв" ООД. Целта на този европроект е да се повиши конкурентно способността на малките и средни предприятия от
сферата на производство на храни и напитки и да ги стимулира да работят по прилагането на еко дизайн мерки. Защо точно
предприятия от хранително-вкусовата и питейната промишленост? Този сектор е най-оборотен и съответно опаковките,
изхвърлени след консумация - най-многобройни и разнообразни. Самите  опаковъчни материали предполагат по-внимателен
контрол и допълнителни изисквания, които да гарантират, че няма да има миграция на нежелани вещества от опаковката в
храните и в същото време да гарантират стабилността и устойчивостта на самия продукт. От друга страна, тези опаковки ще
стават все по-щадящи за околната среда.

От къде идва заплахата в опаковките? От тежките метали от мастилото, бисфенола, който дори вече е забранен при
изработката на шишета за бебета- това са само част от опасностите.  Друг "паразит" са пластмасовите бутилки, в които
обикновено се съхранява водата. Група учени наскоро доказаха, че ако тези бутилки се загреят,
започва излъчване на диоксини.
Все още обаче няма информация дали Европейската агенция по безопастност на храните се е произнесла по този казус.
Подборът на опаковката в един момент може да се окаже и едно конкурентно предимство, ако говорим за замяна на
конвенционална опаковка с биоразградима. От нея след известно време не остава нищо, при разпадането си тя дори би
обогатила почвата, обяснява Инджова. Европейският клиент днес избира продуктите си и на основата на това как дадена
компания се грижи за опазването на околната среда и най-вече какво прави в тази насока, как проектира продуктите си и
как намалява своя отпечатък върху околната среда. Т.е. компаниите все повече ще идентифицират влиянията си върху
околната среда и бдителността на консуматора играе важна рола за това.

Кои са хит материалите за еко дизайна на бъдещето? Експертите работят в няколко насоки. Първо - към намаляване обема
на опаковката. Също на дебелината и съответното количество от материала, от което е произведена. Ако преди време
опаковката е тежала 20 единици, сега това тегло се редуцира. Другият подход е да не се използва първичният ресурс, а
рециклиран материал, т.е. да се увеличи количеството на рециклируемите компоненти. Друг подход е в промяна на формата.
Всички познават съвършената пчелна килийка, където няма празно място. От гледна точка на опаковката, това ще пести
транспортни разходи при пренасянето на опакованите стоки от точка до точка. Еко дизайнерите обръщат внимание и на
подмяната на мастилата с биоразградими такива.

Проектът Imageen се случва в партньорство с организации от северна Италия и южна Германия, които са сред най-големите
еко дизайн центрове и съответно искат да предоставят своето ноу-хау и добри практики. В Италия модерните еко дизайнери
работят много тясно с университета в Падуа.

Тук вече има създадена структура, която събира и обработва информация за материали от целия свят. Информацията се
събира в база данни, където могат да търсят най-подходящия материал в зависимост от изискванията на клиентите, по
различни показатели и браншове. Хитът днес, разбира се, са еко френдли материалите. В Италия могат да се видят слънчеви
очила от рициново масло, изцяло биоразградими. Друга новост са надписите в опаковките - вместо от мастило, те са леко
релефни и повдигнати, т.е. с грапава повърхност. Но ако не сте толкова модерни, може да заложите на стандартните
мастила, този път обаче - биоразградими.

Тази посока на мислене е бъдещето и много клиенти са съгласни с това. В развитите държави производителите са наясно, че
който пръв въведе подобни мерки, ще спечели. Какво ще решат, обаче, нашите производители? Фактите в случая са
красноречиви - подмяната на обикновения полипропиленов полимер с биоразградим ще им стува 4 пъти повече. В един
изкривен пазар като нашия, това едва ли е икономически изгодно, когато много от фирмите са на ръба на оцеляването.

Публикувано на 23.04.2014 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Конференция по проект IMAGEEN, организирана от Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

На 5 март 2014 година в Международен панаир Пловдив се проведе конференция на тема „Оптимизиране на опаковките за
ХВП. Еко-дизайн подход по цялата верига. Ползи за фирмите“, организирана от Търговско-Промишлена Камара - Пловдив в
рамките на проект IMAGEEN - „Въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП чрез мрежата ЕЕN“, съфинансиран от ЕС.
Проектът се отнася до различни сектори, свързани с производството и употребата на опаковки за хранително-вкусовата
промишленост и обхваща периода от април 2013 до края на 2014 година. Конференцията беше едно от събитията, включени
в дейността за повишаване осведомеността на фирмите и всички звена по веригата от проектиране на опаковки до
оползотворяване на отпадъците от тях. По време на събитието беше направена презентация на основните цели и
предстоящи дейности по проекта, а експерти от консултантски организации представиха теми относно жизнения цикъл на
продукта и еко-дизайн концепцията, инструментите за оценка на готовността на фирмата за въвеждане на еко-дизайн мерки
за оптимизиране на опаковките и намаляване вредното влияние на цялостния процес върху околната среда. Презентациите
бяха последвани от оживена дискусия относно задълженията на фирмите във връзка с прилагане на европейското
законодателство, както и предимствата и ползите за бизнеса от въвеждане на подобрения, промени и иновативни решения,
свързани с еко-дизайн подхода. Фирмите проявиха интерес за получаване на допълнителна информация и по-нататъшно
взаимодействие по тези въпроси.

Публикувано на 07.03.2014 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Еко-дизайн - конкурентно предимство и опазване на околната среда


Всички продукти имат въздействие върху околната среда по време на техния жизнен цикъл, който обхваща различни фази,
включително използване на сурови материали и природни ресурси, производство, опаковане, транспортиране, употреба,
изхвърляне и рециклиране. Повече от 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определя на етап
проектиране.

Еко-дизайнът е подход с особено внимание за въздействието на продукта върху околната среда през всеки етап от неговия
жизнен цикъл.

Тъй като целият жизнен цикъл на продукта трябва да се разглежда в интегриран план, заетите в предварителното
разработване, проектиране, производство, маркетинг, търговия и управление на проекти, трябва да работят заедно по еко-
дизайна на продуктите, тъй като заедно те имат най-голям шанс да предскажат цялостните ефекти от използването на
продукта и въздействието му върху околната среда.

Екологичните аспекти, които трябва да бъдат анализирани за всеки етап от жизнения цикъл са:
- Потребление на ресурси (енергия, материали, вода или земна площ);
- Емисии във въздуха, водата и почвата, които са от голямо значение за околната среда и човешкото здраве;
- Други (например шум и вибрации);
- Отпадъци (опасни отпадъци и други отпадъци, дефинирани в Закона за опазване на околната среда);
- Консумативи, материали и части, използвани във всички фази на жизнения цикъл.

Еко-дизайнът е нарастваща отговорност и разбиране на нашия екологичен отпечатък върху планетата. Налага се да  се
търсят нови решения за създаване на продукти, които да са природосъобразни и да доведат до намаляване на
потреблението на суровини и енергия. Изискванията за еко-дизайн не трябва на намаляват функционалността на продукта,
неговата безопастност или да имат отрицателно отражение върху неговата достъпност или здравето на потребителите. Той е
насочен към защитата на околната среда, постигане на бизнес печалби, съобразяване с приетата правна рамка.

Регламентите за еко-дизайн целят стимулиране на устойчива конкурентоспособност, позволявайки на производителите да
получат конкурентно предимство чрез подобряване на своите продукти. Хармонизираните правила на европейско ниво
гарантират, че националните законодателства в областта на еко-дизайна няма да затрудняват или възпрепятстват свободно
движение на стоки и няма да се налага производителите да се съобразяват с разнородни регламенти.

Отправните точки за еко-дизайн в предприятието трябва да бъдат следните:
Производство - увеличете ефективността. Намалете консумацията на енергия и материали през целия жизнен цикъл на
продукта.
Доставки - намалете разнообразието от помощни средства, избягвайте опасните материали. Заместете вредните вещества с
по-благоприятни към околната среда алтернативи.
Маркетинг - зеленото продава по-добре.
Изследователска и развойна дейност - създавайте оригинални продукти. Проектирайте продукта така, че частите му да могат
да се използват повторно.
Околна среда, здраве и безопасност - подобрете производството и условията за работа. Рециклирайте. Избирайте материали,
които могат да се рециклират и изградете продукта така, че да може лесно да се разглоби за рециклиране.
Управление на качеството - сигурни продукти вместо боклуци!

Във връзка с внедряване на еко-дизайн мерки по цялата верига на опаковки за хранително-вкусовата промишленост и
повишаване на отговорността на производителите, Търговско-Промишлена Камара - Пловдив участва като партньор в
проект „IMAGEEN Introducing SMEs to eco-design measures through EEN“ /Въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП чрез мрежата
EEN/ , който стартира на 1 април 2013 г. и приключва в края на 2014 година. Проектът се съфинансира от Рамкова програма
за Конкурентоспособност и Иновации на ЕС.

Тематиката на проекта е актуална и значима заради глобалния стремеж към намаляване на отпадъците от храни и напитки в
световен мащаб чрез оптимизиране на опаковките за тези продукти. Стремежът е това да се постигне посредством
използване на нови материали, енергоспестяващо производство, намаляване на транспортните разходи и т.н., както и чрез
ефективно управление на отпадъците и прилагане на други мерки за намаляване на въглеродните емисии.

Дейностите по проект  IMAGEEN  са насочени към трансфер на технологии и ноу-хау от европейски региони с високо ниво на
приложение на еко-дизайн умения /Италия и Германия/, към региони, в които те трябва широко да се промотират. Целта е да
се стимулира внедряването на еко-дизайн процеса в МСП, с цел понижаване на разходите, увеличаване на
продажбите/печалбата и подобряване на екологичните показатели на фирмите. Консорциумът от партньори включва
организации от шест страни - Словения, Италия, България, Хърватска, Сърбия и Германия.

Публикувано на 19.02.2014 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Търговско-Промишлена Камара - Пловдив  и Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия -
Русе работят по проекти, свързани с въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП

Двете организации ви канят да вземете участие в среща, която ще се състои на 18.12.2013, 13.00ч. в хотел Рига, гр. Русе.
Те са част от мрежата Enterprise Europe Network и изпълняват проекти, съфинансирани от ЕК, свързани с прилагане на еко-
дизайн мерки в МСП.
Проявата има за цел да запознае участниците с основните понятия за екодизайн и да предложи идеи и инструменти, които
могат да се използват в процеса на разработване на нови или подобряване на вече съществуващи продукти.
На срещата БЦМСП ще представи проект Danube PIE - „Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион“, насочен
към машини за опаковки за всякакви продукти, печат на надписи, лога, реклами и др. върху опаковки, производство на
лепила, химикали и мастила за опаковъчни материали; към всички фирми, които произвеждат, продават или разпространяват
всеки продукт, който се нуждае от опаковка, използват опаковки в своята дейност, разработват дизайн на опаковки и т.н.
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив работи по проект IMAGEEN - „Въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП чрез EEN“,
който е по-конкретно насочен към МСП от сектор опаковки за хранително-вкусовата промишленост.

Публикувано на 11.12.2013 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Предстоят работни семинари за фирми по проект IMAGEEN Въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП чрез мрежата
EEN

Един от работните пакети с дейности по проекта включва провеждането на прояви, които да повишат информираността на
бизнеса за същността и ролята на еко-дизайн мерките за понижаване на разходите, увеличаване на продажбите/печалбата и
подобряване на екологичните показатели на фирмите. МСП ще станат по-конкурентоспособни и ще имат повече шансове за
излизане на чужди пазари, а освен това ще увеличат своя „зелен“ имидж пред потребителите на своите продукти.
Планирани са пет работни семинара от декември 2013 до септември 2014 година, на които ще бъдат представени
следните теми от експерти в консултантски фирми, които работят в тази област: жизнен цикъл на продукта; eвропейско и
национално законодателство за опаковките; нови материали за опаковки и аспекти на въздействие върху околната среда;
услуги за внедряване на еко-дизайн мерки; разширена отговорност на производителя; внедряване на продуктови
подобрения от проектирането на продукта до управлението на отпадъците в ХВП; ползите за фирмите от прилагане на еко-
дизайн подхода и т.н.
В края на проекта се очаква поне в десет МСП да бъдат извършени подробни консултации и одити, и въведени различни еко-
дизайн мерки в областта на опаковки за ХВП.
Браншовият обхват е производство на опаковки за храни и напитки, но семинарите са предназначени за фирми от всички
свързани дейности: производство на храни и напитки, търговия и дистрибуция на хранителни продукти, дизайн на опаковки,
доставчици на материали за опаковки, управление на отпадъци.
Представители на фирми, които желаят да посетят семинарите могат да се свържат с експертите от Търговско-Промишлена
Камара на посочените контакти за уточнения на конкретните дати и условия за участие.Предстоят работни семинари за
фирми по проект IMAGEEN Въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП чрез мрежата EEN

Един от работните пакети с дейности по проекта включва провеждането на прояви, които да повишат информираността на
бизнеса за същността и ролята на еко-дизайн мерките за понижаване на разходите, увеличаване на продажбите/печалбата и
подобряване на екологичните показатели на фирмите. МСП ще станат по-конкурентоспособни и ще имат повече шансове за
излизане на чужди пазари, а освен това ще увеличат своя „зелен“ имидж пред потребителите на своите продукти.
Планирани са пет работни семинара от декември 2013 до септември 2014 година, на които ще бъдат представени
следните теми от експерти в консултантски фирми, които работят в тази област: жизнен цикъл на продукта; eвропейско и
национално законодателство за опаковките; нови материали за опаковки и аспекти на въздействие върху околната среда;
услуги за внедряване на еко-дизайн мерки; разширена отговорност на производителя; внедряване на продуктови
подобрения от проектирането на продукта до управлението на отпадъците в ХВП; ползите за фирмите от прилагане на еко-
дизайн подхода и т.н.
В края на проекта се очаква поне в десет МСП да бъдат извършени подробни консултации и одити, и въведени различни еко-
дизайн мерки в областта на опаковки за ХВП.
Браншовият обхват е производство на опаковки за храни и напитки, но семинарите са предназначени за фирми от всички
свързани дейности: производство на храни и напитки, търговия и дистрибуция на хранителни продукти, дизайн на опаковки,
доставчици на материали за опаковки, управление на отпадъци.
Представители на фирми, които желаят да посетят семинарите могат да се свържат с експертите от Търговско-Промишлена
Камара на посочените контакти за уточнения на конкретните дати и условия за участие.

Публикувано на 08.11.2013 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Специалисти по еко-дизайн и представители на EEN мрежата участваха във Втори международен уъркшоп по
проект IMAGEEN „Въвеждане на еко-дизайн мерки в МСП чрез EEN”, Мюнхен, 29-30.10.2013 г.

В края на октомври в Мюнхен, Германия, се проведе обучение на тема „Еко-дизайн инструменти“  за представители на
консултантските фирми, с чието участие се подпомагат дейностите по проекта в държавите на съответните партньори.
Уъркшопът беше организиран от Bayfor, Германия, а темите бяха представени от водещи специалисти от страна на
организатора и от основния консултант по проекта Galileo Park, Италия. В него взеха участие също представители на EEN
мрежата, които от април 2013 година изпълняват предвидените по проекта дейности в шестте държави - партньори.
Участниците бяха запознати с естеството и приложението на различни инструменти за оценка на готовността на МСП за
въвеждане на еко-дизайн мерки, получиха съвети за подходите в определени ситуации и спрямо размера, бранша и
нагласата на фирмата. Голям интерес предизвика симулацията на одит в края на теоретичната част, при която аудиторията
беше разделена на работни групи за справяне с примерна ситуация, след което всяка група направи презентация на
действията и решенията си. Бяха обсъдени предимствата и недостатъците, бяха извлечени полезни уроци.
Съгласно работната програма на проект IMAGEEN, се предвижда предаване на знанията и опита от този уъркшоп чрез
провеждане на локални обучения на ЕEN експерти и на специалисти от фирми, които предоставят еко-дизайн услуги и
консултации в съответните страни. Целта е да се мултиплицира ефекта от обучението за увеличаване осведомеността.

Публикувано на 05.11.2013 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Търговско- Промишлена Камара - Пловдив - част от мрежата Enterprise Europe Network, работи по проект
„IMAGEEN Introducing SMEs to eco-design measures through EEN" , който стартира на 1 април 2013 г. и ще приключи
в края на 2014 година. Проектът се финансира от Рамкова програма за Конкурентоспособност и Иновации на ЕС.

Основните цели на проекта са:
• да се намалят отпадъците от храни и напитки чрез оптимизиране на опаковките за тези продукти посредством използване
на нови материали, енергоспестяващо производство, намаляване на транспортните разходи и т.н., както и чрез правилно
управление на отпадъците и прилагане на други мерки за намаляване на въглеродните емисии;

• да се повиши конкурентноспособността на малките и средни предприятия от сферата на производство на храни и напитки,
чрез прилагане на еко-дизайн мерки по време на целия жизнен цикъл на продукта;

• да се създадат предпоставки за предоставяне на консултации и услуги на МСП в отрасъл храни и напитки за прилагането
на еко-дизайн дейности, от страна на мрежата EEN и компетентни експерти в тази област, след приключване на проекта.
Дейностите по проект  IMAGEEN  са насочени към трансфер на технологии и ноу-хау от европейски региони с високо ниво на
приложение на еко-дизайн умения /Италия и Германия/, към региони, в които те трябва широко да се промотират. Целта е да
се стимулира внедряването на еко-дизайн процеса в МСП, с цел понижаване на разходите, увеличаване на
продажбите/печалбата и подобряване на екологичните показатели на фирмите.
Консорциумът от партньори включва организации от шест страни - Словения, Италия, България, Хърватска, Сърбия и
Германия. Като експертна организация е включен център за продуктов дизайн от Падуа, чиито ангажименти включват
разработване на инструменти за качествено изпълнение на дейностите, свързани с  извършване на фирмени визити и  одити,
провеждане на обучение на партньорите и външни национални експерти,  оказване на методологична помощ през
времетрането на проекта.
Предстои широка разяснителна кампания сред фирмите, последвана от общи и специализирани консултантски услуги.
За птовече информация, посетете страницата на проекта: http://ecodesign-een.eu/aboutImageen.asp

Публикувано на 10.10.2013 г.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Търговско-Промишлена Камара - Пловдив представи новия проект „IMAGEEN Introducing SMEs to eco-design
measures through EEN“ /Запознаване на МСП с еко-дизайн подхода чрез мрежата EEN/

Търговско- Промишлена Камара - Пловдив представи на 19 юли 2013 г. новия проект „IMAGEEN Introducing SMEs to eco-
design measures through EEN“ пред състава на българския консорциум на Enterprise Europe Network. Проектът стартира на 1
април 2013 г. и ще приключи в края на 2014 година. Финансира се от Рамкова програма за Конкурентоспособност и
Иновации на ЕС.
Участниците бяха запознати с основните цели на проекта:
-      да се повиши конкурентноспособността на малките и средни предприятия от сферата на производство на храни и
напитки, чрез прилагане на еко-дизайн мерки по време на целия жизнен цикъл на продукта;
-      да се създадат предпоставки за редовно предоставяне на услуги на МСП в отрасъл храни и напитки относно прилагането
на еко-дизайн, от страна на мрежата EEN.
Презентацията на проект IMAGEEN запозна накратко присъстващите с необходимостта от трансфер на технологии и ноу-хау
от европейски региони с високо ниво на приложение на еко-дизайн умения, към региони, в които те трябва широко да се
промотират. Целта е да се стимулира внедряването на еко-дизайн процеса в МСП, с цел понижаване на разходите,
увеличаване на продажбите/печалбата и подобряване на екологичните показатели на фирмите.
Представена беше информация за консорциума от партньори и центъра за продуктов дизайн, който ще оказва експертна
помощ през времетрането на проекта.

Презентацията беше включена в програмата на редовна среща на екипа на EEN - България, която се проведе в Курортен
комплекс Албена.

Снимка от събитието

Публикувано на 24.07.2013 г.
За проекта Новини Анкета Партньори Контакти
НОВИНИ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ