Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази уеб страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

За връзка с нас:

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
4003 Пловдив, ул. Самара 7, ет. 3
032 908999; 032 908997
e-mail: een@pcci.bg
www.pcci.bg
https://www.facebook.com/een.plovdiv
За проекта Новини Анкета Партньори Контакти